განათლება

Meurneoba.ge - დაუფინანსე გათბობა ნიქოზის სკოლის მარწყვის სათბურს

პროექტი მეურნეობა გულისხმობს ქართული სკოლებისთვის გარანტირებული შემოსავლის მექანიზმის შექმნას, მათთვის მცირე და საშუალო საწარმოებისა და Enterprise to School სწავლების მეთოდის დანერგვას, რაც თავის მხრივ, საქართველოს საჯარო სკოლების ტერიტორიაზე სხვადასხვა საწარმოების მოწყობასა და ახალი ბრენდის - მეურნეობა შექმნას გულისხმობს. პროექტის შედეგად, მოსწავლეები პრაქტიკაში შეძლებენ ისწავლონ საწარმო და აგრო ტექნოლოგიები, მარკეტინგი, გაყიდვები, ბრენდინგი, მართვა და ლოჯისტიკა მეწარმეობა და ყველა იმ საჭირო რგოლის უნარ-ჩვევები, რაც საჭიროა საწარმოს მართვისა თუ ახალი ბრენდის შექმნისა და განვითარებისთვის.

25000 35000

71%