ბოლო დონაციები

Tata

20 ₾

Paypal

112 ₾

Zviadi

50 ₾

გიორგი

2 ₾

ნინო

50 ₾

რეზო

10 ₾

Nini

30 ₾

Fundraiser

5 ₾