ვაჩუქოთ სამედიცინო აღჭურვილობა გალელ ექიმებს აფხაზეთში.

The Cultural and Creative Industries Union of Georgia

ვაჩუქოთ სამედიცინო აღჭურვილობა გალელ ექიმებს აფხაზეთში


გალში სრული პიზდეცია
Read more
Comments